Regulamin

Niniejszy regulamin został ostatnio zmodyfikowana 30 grudnia 2020 r.

Regulamin serwisu internetowego epieczatki.com określa warunki korzystania z serwisu przez użytkowników, sposoby płatności, realizacji zamówień, dostaw produktów i usług, prawa Klienta do anulowania zamówień, odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji.Serwis internetowy www.epieczatki.com obsługiwany jest przez firmę:
STUDIO GIF
ul. Jodłowa 4, 05-120 Legionowo
NIP: 5361676678, REGON: 143017248, zwana dalej Sprzedawcą.Konto bankowe:
ING Bank Śląski

Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@epieczatki.com
telefon: 510 610 610, kontakt telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16:00

WARUNKI OGÓLNE:

1. Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.epieczatki.com umożliwia dokonywania zakupu pieczątek i akcesoriów za pośrednictwem Internetu.
2. Dokonanie zakupów za pomocą serwisu oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.
3. W przypadku potrzeby uzyskania informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt z naszą firmą.
4. Ceny pieczątek i akcesoriów znajdujące się w serwisie internetowym epieczatki.com są podane w złotych polskich.
5. Ceną wiążącą jest cena podana na stronie w chwili składania zamówienia. Cena ta nie zawiera kosztu przesyłki.

ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

6. Oferta serwisu epieczatki.com obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie kraju. Zamówienie w sklepie internetowym www.epieczatki.com może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Zamówienia pieczątek można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta realizowane będą pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
8. Zamówienia składane są za pomocą formularza – który należy wypełnić.
9. Klienci serwisu epieczatki.com zobowiązani są do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zawierającego dane. Zlecenia na pieczątki lekarskie i urzędowe będą podejmowane po przesłaniu kopi prawa wykonywania zawodu lub zlecenia urzędowego.
10. Aby złożyć zamówienie na pieczątki należy wypełnić wszystkie kroki formularza i potwierdzić zamówienie.
11. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma informację potwierdzającą zamówienie pieczątki lub pieczątek.
12. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. podania nieprawdziwego numeru telefonu lub e-mail, pod którym będzie niemożliwe potwierdzenie zamówienia.
13. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
14. Zamówione pieczątki wysyłane są jeszcze tego samego dnia lub dnia następnego (w zależności od godziny złożenia i potwierdzenia zamówienia oraz ewentualnie potwierdzenia płatności). W przypadku pieczątek, których nie posiadamy aktualnie na magazynie czas kompletowania zamówienia może wydłużyć się do 5 dni roboczych.
15. Czas doręczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi zwykle od 1 dzień.
16. Zakupione pieczątki dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
17. Zamawiający posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
18. Koszt przesyłki pokrywa Nabywca.
19. Zamawiający ma prawo wybrać formę płatności za zakupiony towar.
20. Realizacja zamówienia następuje gdy zostanie odnotowana wpłata za zamówienie na konto bankowe.
21. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura).
22. Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem towarów, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń.
23. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad stoi po stronie sklepu epieczatki.com.

REKLAMACJE:

24. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
25. Opis reklamacji oraz pieczątki, których dotyczy reklamacja prosimy kierować na adres firmy:
STUDIO GIF, ul. Jodłowa 4, 05-120 Legionowo, z dopiskiem „REKLAMACJA”, koniecznie zamieszczając w przesyłce dowód zakupu. Koszt przesyłki ponosi Klient.
26. Prosimy o staranne zabezpieczenie odsyłanego produktu tak aby nie uległ zniszczeniu.
27. O wyniku rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji.
28. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy przekazujemy przelewem bankowym.
29. Reklamacje wynikające z uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego. Nabywca powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności doręczającego w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru lub czy przesyłka jest kompletna. Jeżeli tego nie uczyni i po czasie stwierdzi, że towar jest uszkodzony bądź niekompletny reklamacje nie będą uwzględniane.
30.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego regulaminu, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

SHOPPING CART

close